NALAGANJE

Vpiši iskalno poizvedbo

Kako poteka osebni stečaj?

Deli

Osebni stečaj je pravni vzvod za fizične osebe, ki se znajdejo v finančni stiski ali finančno brezizhodnem položaju, pri tem pa so zadolženi v takšni meri, da ne zmorejo več pokrivati svojih obveznosti. V tem primeru lahko oseba pri okrajnem sodišču, pod določenimi pogoji, vloži postopek za osebni stečaj.

Prvi pogoj je, da dolžnik več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače in drugih prejemkov. Prav tako lahko oseba vloži predlog za osebni stečaj, če je brez zaposlitve in ne prejema drugih rednih prejemkov, ob tem pa zamuja s plačili obveznosti, ki presegajo 1000 € v obdobju zadnjih dveh mesecev.

Cilj tega precej stresnega postopka je, da se osebi, ki zaide v finančne težave, omogoči, da se postavi na noge in zaživi normalno življenje. Ob tem pa mora sam dolžnik seveda sprejeti svojo odgovornost in dolžnosti, o katerih pa nekaj več kasneje.

Pomoč pri vlogi za osebni stečaj

Predlog za osebni stečaj lahko odda vsak posameznik sam, če pa mu je izpolnjevanje obrazcev in zahtev tuje, mu lahko priskočijo na pomoč podjetja, ki se ukvarjajo z osebnimi stečaji, ali odvetnik, ki deluje na tem področju. Sama vloga ni vse, saj je potrebno predložiti še nekaj druge dokumentacije, kot je poročilo o stanju celotnega premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti.

Poplačilo dolgov

Kljub temu, da dolžnik vloži prošnjo za odpust dolgov, se mora zavedati, da bo stečajni upravitelj najprej zabeležil njegovo celotno premoženje, ga s pooblastili sodišča zasegel in iz tega naslova poplačal nastale dolgove. V to maso spadajo: osebni avtomobili, nepremičnine in drugo dokazljivo osebno premoženje.

Tudi v primeru, da si oseba poišče zaposlitev, ji bo stečajni upravitelj zasegel znesek, ki bo pri plači višji od zagotovljene minimalne plače. Iz tega so izvzeta nadomestila za vzdrževane člane, štipendije in socialna pomoč.

Dolžnik se s postopkom odreče določeni svobodi

Oseba v postopku osebnega stečaja ne more sklepati pogodb, poslov ali kako drugače razpolagati s premoženjem, ki spada v stečajno maso. Dolžnik se denimo ne sme odpovedati morebitni dediščini ali jo odstopiti komu drugemu.

Enkrat mesečno se zaveže poročati stečajnemu upravitelju po pošti, telefonu ali e-pošti glede trenutnega stanja. Prav tako je dolžan iskati in sprejeti vsako ponujeno delo. Zavrnitev le-tega lahko vodi v prekinitev postopka odpusta obveznosti.

Koliko časa traja osebni stečaj?

Trajanje osebnega stečaja v zadnjem času povprečno znaša 3 leta, povprečna preizkusna doba za odpust obveznosti pa 2 leti in pol. O dolžini trajanja osebnega stečaja odloča pristojno sodišče glede na zapletenost postopka in samo ravnanje strank v postopku.

Ko je postopek končan in je dosežena preizkusna doba, sodišče dolžniku pošlje obvestilo o končanju postopka in o odpisu preostalih dolgov, ki jih ni bilo možno poplačati iz mase v samem postopku.

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Ne spreglej